1. Boci Bálint új ruháján fehér, fekete és vörös foltok diszlenek.Kettő
kivételével mind fehér, kettő kivételével mind vörös és kettő kivételével
mind fekete. Hány folt található Boci Barna ruháján?
A 2       B 3  ,        C 6,         D 7,         E Ezekből az adatokból nem lehet  eldönteni

2.Mennyi / 150+750+300/:75    műveletsor eredménye?
A 16,          B 17,        C 1200,   D 1275,           E 1994

3.  Az   1  9   9  4 /ezek bekeretezett számkártyák/ számkártyák
felhasználásával kirakjuk az összes kirakható négyjegyű számot. Hány
db lesz a számok közül 5-tel osztható?
A 0 ,    B 1,     C 3,      D 9,,      E  12,

4. Mennyi a 1994.1995 szorzat eredménye, ha 997.399=397803?
A1989015,  B3978020 ,   C3978030,   D3978930,   E39780300

5.Egy kocka éleinek, scúcsinak és lapjainak számát összeadtuk. Mennyi
ez az összeg?
A 14,   B18,   C 22    D26,    E  30,

6.Hány elemű az a legbővebb halmaz, amelynek elemei természetes
számok, és az elemek értéke nagyobb , mint -3, de nem nagyobb, mint
13?
A13,  B14,   C16,   D 17,   E végtelen sok.

7. Mennyi a 8.50.25.2.125.4 szorzat eredményében a számjegyek
összege?
A1,  B 5,    C 6,   D 7,   E 11.

8.Az ábrán látható/ sajnos nem tudok rajzolni, de leírom, hogy miléyen
az ábra, s apa segít/ Ez egy félkör, a  ami tíz egyenlő részre van
beosztva, a kiinduló ponthoz 0-t irtak, az utolsóhoz 1/2 órát. A mutató
a 0-tól számitva a 4. beosztásnál van, s ez és a 0 közötti rész a
satírozott., parkolóóra besatírozott része a hátralevő időt jelzi. Hány
perc van még hátra a parkolási időből?
A 4/20     B   10,    C  12 ,     D  15,     E 18.

9.Mennyi a 48:6-10-3.2+4 műveletsor eredménye?
 A 4,     B8,    C 16,     D 26    E  34

10.Egy fordító asztalán lévő 12 db könyv közül 7 db nem francia nyelvű
és 4 db regény. A regények közül 3 db francia nyelvű. Hány olyan könyv
van, amely francia nyelvű, de nem regény?
A3,   B 4,    C 5,    D 6,     E 7,

11.Mennyi  a legkisebb olyan háromjegyű pozitív egész számjegyeinek
összege, amely 7-nek és a 9-nek is többszöröse?
A 7,    B 9,    C 10,   D 11,   E 12

12 Az ábrán egy kocka hálója látható. Területe 294 cm2. Hány cm a
kerülete?  Az ábra   1. sor  2 db négyzet, alatta 2. sor  szintén 2 db
négyzet, de 1 négyzettel jobbra csúsztatva, s a harmadik sor szintén 2
négyzet , s szibtén joobra csusztatva.
A 14,    B 94,   C 98,  D 168,   E Ez nem lehet egy kocka hálója.

13.Hány km a 19940000 mm tizedrészének az ezerszerese?
A 1994,  B 19940,    C 199400,   D 1994000,   E 19940000

14.Egy születésnapi zsúron 20-an vettek részt, de nem mindenki ismert
mindenkit. Éva 7 fiút ismert, Mária 8-at, Judit 9-et, azaz minden
következő leány eggyel több fiút ismert az őt megelőzőnél. Edit az
összes fiút ismerte.Hány fiú vett részt a zsúron?
A 10,  B 12,   C 13,    D 15,   E 20

15.Peti egy műveletsor eredményét kiszámplva 250-et kapott. Később
rájött, hogy az utolsó műveletben 5-tel szorzott az 5-tel osztás helyett.
Melyik számot kapja eredményül, ha az utolsó műveletet helyesen
végzi el?
A 5,   B 10,    C 25,   D  2500,     E 6250

16.A feladat melletti számsorokat a következő szabály szerin
képeztük. / ezt valahogy megpróbálom leírni
                            1
                          11
                           21
                        1211
                    111221   stb, az utolsó 1-sek mindig egymás alatt vannak,
ez nekem nem mindig sikerült.
Az 1. sorba 1-est írunk. Az 1. sorban 1 db 1-es van, ezért a 2. sorban
11-et írunk. A 2. sorban 2 db 1-es van, ezért a 3. sorban 21-et írunk. A
3. sorban 1 db 2-es, majd  1 db 1-es van, ezért a 4. sorba 1211-et
írunk . A 4. sorban 1db 1-es, majd 1 db2-es, végül 2 db 1-es van, ezért
az 5. sorban 111221-et írunk. A következő sorokat ugyanilyen szabály
szerint képezzük. Mennyi lesz a 7. sor 2. számjegye?
A  1,    B 2,        C 3,     D 4,        E   5.

17. Mennyi az   1/2+1/3+ 1/4+ 1/5+ 2/3+ 2/4+ 2/5+ 3/4 + 3/5 +4/5
műveletsor eredménye?
A 20/40,   B 29/6,    C 61/ 12,     D 557/120  ,    E 5

18.Az egyhetes nyaralásunkra indulva az egyik otthoni vízcsapot
rosszul zártuk el.A csöpögő csapból 3 másodpercenként esett le egy
vízcsepp.Hány liter vizet pazaroltunk el emiatt az egy hét alatt, ha  1 dl-
es edényt 504 csepp töltene meg?
A 40,    B 60,       C 400,    D 600,    E 4000

19. Hány olyan háromjegyű természetes szám létezik, melynek az első
vagy az utolsó számjegye  3?
A 179,    B 180,    C 190,   D 209,    E 210,

20. Ha az első ugrás egyenlő 2 lépéssel, és 64 db 1/8 lépés
oldalhosszuságú négyzet területe egyenlő 1 négyzetlépéssel, akkor
hány db 1/4 lépés  élű kockából építhető fel az 1 ugrás élű kocka?
A 8,    B 64,    C 512,   D 1024,    E 409621.Az 1x9x9x4 kifejezésben mindegyik x helyére írjuk be a négy
művelet /összadás, kívonás, szorzás és osztás / jelének valamelyikét!A
műveleteket tetszőleges számú zárójel felhasználásával elvégezve az
alábbi iskolai osztályzatok közúl melyik nem éllítható elő?
A 1,   B 2,     C 3,     D 4,     E 5

22.Az  XL bolygón 1 évben 180 nap, 1 hónapban 10 nap van. Minden
hetedik évben    XL évet tartanak, ami azt jelenti, hogy a harmadik
hónap 11 napos. A "hét" napjai előfordulásuk sorrendjében : AX,  EX, 
IX,  OX   és UX. Pax egy  XL év negyedik havának első napján,  OX
napon született. A  "hét" melyik napján fogja ünnepelni 25.
születésnapját?
A  AX ,    B   EX,    C  IX,     D   OX,     E  UX

23. Éva életkorának négyszereséhez 6 évet hozzáadva Ádám éveinek
számát kapjuk. Amikor kettőjük életkorának összege 108 év, akkor 
Ádám ötször olyan idős, mint Éva.Hány éves most Ádám?
A  12       B 24,    C 56,      D 76,    E 94


24. A karórám naponta 5/6 percet, a faliórám pedig naponta másfél
percet késik. Hétfőn délben pontosra állítottam mindkét órát. Még nem
telt el egy hét , amikor megkérdeztem édesanyámat, hogy pontosan
hány óra van,
.- Nem tudom- válaszolta a két órára pillantva- de a két órád által
mutatott idő közti eltérés 4 perc 15 másodperc.Melyik nap, hány órakor
kérdeztem meg a pontos időt édesanyámtól?
A szombat 12 óra,   B vasárnap 12 óra,   C vasárnap  18 óra,   D
vasárnap 21 óra,  E vasárnap 24 óra.

25.Három házaspár kapott 54000 Ft-ot, melyből a feleségnek összesen
24000 Ft jutott. Juditnak 2000 Ft-al több, mint Annának, Csillának 2000
Ft-al több, mint Juditnak. István feleannyit kapott, mint a feleség, János
ugyanannyit, mint a feleség, Péter kétszer annyit, mint a feleség. Melyik
két ember jelöl házaspárt az alábbiak közül?
A István, Péter,  BJudit, Péter,    C Anna, István,     D  Judit István,  E
Csilla,János.